In de huidige eerste klas (groep 3) hebben wij in de loop van schooljaar 2018-2019 nog een aantal plaatsen. Aanmelding verloopt via de leerlingenadministratie van de Geert Groote School. Alle informatie over informatieochtenden en over de zij-instroomprocedure vind u hier. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie: 020-6750419.

zijinstroom