Medezeggenschapsraad

Leden medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020:

Personeelsgeleding:
Anna Schellekens (klas 2W)
Anne S. (klas 6K)
Lilly Koenen (klas 8K)

Oudergeleding:
Eline Weeda (voorzitter, ouder klas 9K en 2W)
Leontien Prenger (ouder klas 9K)
Fleur Voorneman (ouder klas 6K)

Notulen:

januari 2020
februari 2020